welcome to vale of glamorgan.

Thank you for your interest in applying to join the Vale of Glamorgan Council. We hope that should you commence a career with us, you will find it provides you with a challenging and rewarding experience.

contact us

making a difference.

The Vale of Glamorgan Council is a place where talented employees are able to make a real difference. We are resourceful and resilient, committed to improvement and keen to embrace new ideas. Building on widely acknowledged strengths, you will be supported by an able and committed team who have a proven capacity for good service delivery and for helping people achieve quality outcomes.

There is no hiding the fact that these are challenging times for Local Authority organisations due to ever tightening public sector finances, and the only way council departments can continue to deliver their respective services is by providing them more efficiently. It is our firm intent that employees should have an equal level of advancement, equal access to opportunity and the training necessary to achieve that end.

It is our policy to communicate regularly on matters that are important to all of us, such as the quality of our service, information about your role and your terms and conditions of employment. We will also encourage you to give us your views about the way the organisation operates.

The Vale of Glamorgan council is based in various sites across this beautiful county, and our Civic and Docks Offices are based in Barry, which is the Vale of Glamorgan’s largest town with a resident population of around 54,000. As well as being the Vale of Glamorgan’s administrative centre, it is also an important transport hub with four train stations, (Barry Dock train station is less than 5 minutes’ walk from the Civic Office), an operational port and a wide range of bus links. On-site parking is available for colleagues that travel to work by car.

The Vale of Glamorgan is Wales' most southern Unitary Authority and covers 331 square miles with 53 kilometres of coastline, of which 19 kilometres is the renowned Heritage Coast. The authority is predominantly rural but also contains a mixture of towns and villages, making the area a varied and desirable place to work.

---------------------------------------- 

Diolch i chi am eich diddordeb mewn gwneud cais i ymuno â'r Cyngor Bro Morgannwg. Rydym yn gobeithio os byddwch yn dechrau gyrfa gyda ni, byddwch yn ei chael brofiad heriol a gwerth chweil. 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn fan lle gweithwyr talentog yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn ddyfeisgar ac yn resiliant, wedi ymrwymo i wella ac yn awyddus i gofleidio syniadau newydd. Gan adeiladu ar gryfderau gydnabod yn eang, byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm galluog ac ymroddedig sydd â gallu profedig ar gyfer darparu gwasanaethau da ac i helpu pobl i gyflawni canlyniadau o ansawdd.

Nid oes modd cuddio'r ffaith bod y rhain yn amserau ar gyfer sefydliadau awdurdod lleol yn heriol oherwydd erioed tynhau cyllid sector cyhoeddus, a'r unig ffordd gall adrannau'r cyngor barhau gyda gwasanaethau perthnasol eu darparu yn fwy effeithlon. Mae'n ein bwriad cadarn y dylai gweithwyr gael lefel gyfartal o ran cynnydd, mynediad cyfartal i gyfleoedd a'r hyfforddiant angenrheidiol i gyflawni'r dasg.

Mae’n ei’n polisi i cyfathrebu yn rheolaidd ar materion sydd yn bwysig i ni gyd, fel y safonau ei’n gwasanaethau, gwybodaeth am eich rol a’ch termau ac amodau o cyflogaeth. Byddwn yn hefyd annog i rhoi eich barn i ni o’rr fford mae’r sefydliad yn gweithredu.

Mae’r cyngor Bro Morgannwg wedi’i lleoli mewn nifer o safleoedd o gwmpas y sir prydferth, gyda’n swyddfeydd dinesig a dociau wedi’I lleoli yn Barri, sef y dref fwyaf Bro Morgannwg gyda poblogaeth o 54.000. Yn ogystal o bod y canolfan weinyddol am y Bro Morgannwg, mae’n hefyd both trafnidiaeth pwysig gyda pedwar orsaf trenau, (Mae orsaf Tren Dociau Barri yn llai na 5 munud taith gerdded i’r swyddfeydd dynesig), yn borthladd gweithredol gyda amrywiaeth eang o gysylltiadau bws. Mae ar y safle parcio ar gael igydweithwyr bod teithio i'r gwaith mewn car.

Bro Morgannwg yw awdurdod unedol mwyaf deheuol cymru ' a gorchuddion 331 filltiroedd sgwar gyda 53km o arfordir, ohonynt 19kmyw'r arfordir treftadaeth enwog. Mae'r awdurdod yn wledig yn bennaf ond yn cynnwys cymysgedd o trefi a phentrefi, gan wneud yr ardal yn lle amrywiol a dymunol i weithio.

career hub.

see all articles
receptionists' day 2019

receptionists' day 2019

An insightful article about receptionists' day, receptionists, receptionist's duties, the role and responsibilities. EXCLUSIVE Interview with Randstad Head Office's receptionist Jenny White about ...

read more about this topic?

view all